top of page
  • Joachim Kursleder

Myten om hurtigslankingknuses i ny forskning

"Å gå ned i vekt veldig fort, er ikke farlig!"Ny forskning fra NTNU viser at det er samme om du slanker

deg over tid, eller går raskt ned i vekt. På sikt vil det ha

samme effekt.


Myten sier at man vil legge på seg raskt etter en intensiv

diett, og at man heller bør gjøre endringer i et lengre perspektiv.

Ny forskning viser imidlertid at gevinsten vil være

den samme om du velger den ene eller andre slankemetoden.


Hvorfor utfordre motivasjonen din til et

langvarig vektreduksjonsopplegg? Gå raskt

ned i vekt og bruk heller tid, motivasjon og

viljestyrke på å stabilisere vekten der du

ønsker å være!


– Man har tidligere tenkt at det ikke ville være lurt å gå

raskt ned i vekt, fordi det vil være ensbetydende med

vektøkning på lang sikt og større nedgang i forbrenningen.

Men alle myter har nå blitt knust med vår forskning og en

stor studie gjennomført i Australia”, sier førsteamanuensis

Catia Martins, ved Senter for fedmeforskning ved NTNU.


– Dette gir flere muligheter i forhold til hvilken dietter man

kan benytte seg av i vektreduksjonsfasen. Å gå hurtig ned

i vekt er ikke farlig, sier Martins.


Motiverende å gå raskt ned i vekt

Martins påpeker også at annen forskning har vist sammenheng

mellom vektreduksjon og motivasjon.


– Går man ned 1,5 til 2 kg hver uke, kan det fungere som

en ekstra motivasjon, som kan resultere i at flere gjennomfører

vektreduksjonsfasen, sammenliknet med dem

som går saktere ned i vekt, sier hun.


Forskerne har funnet ut at det å gå raskt ned i vekt, kan

fungere vel så bra på lang sikt, som å redusere vekten

over tid. Men utfordringene er fremdeles de samme: Hva

skjer etter at dietten slutter?


– Selv om vi har de samme utfordringene, vet vi nå at det

finnes flere muligheter, der rask vektreduksjon også er et

godt alternativ, sier Martins.


Har visst om dette

Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i

Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved

Universitet i Oslo, er enig i resultatet som framkommer i

NTNU-undersøkelsen.


– Det er mye forskning som støtter dette. De

som går mye ned i vekt, over relativt kort tid,

er de som opprettholder vekten, sier han.

Hjelmesæth sier videre at dette kan være et tegn på at de

som er i stand til å iverksette de drastiske planene med

lite kaloriinntak, også er de som er best til å vedlikeholde

gode vaner.


Myten om at hurtigslanking ikke lønner seg på sikt, er en myte som har festet seg hos mange.

– Grunnen til at dette er en myte, kan være at den har blir

gjentatt over flere år, selv om det ikke har vært belegg for

det. Man tenker gjerne også at ved å endre små vaner er

det enklere å få det til å vare, enn å foreta drastiske tiltak,

sier Hjelmesæth.


På spørsmål om hvor viktig trening og kosthold er oppi

dette, svarer professoren:


– Ønsker man å gå ned i vekt, så må man spise mindre.

Trening og fysisk aktivitet betyr ikke like mye. Har man

klart å gå ned i vekt, betyr imidlertid trening mye for

å stabilisere vekten, siden forbrenningen synker mye.


Kilder: Coutinho, S. R., With, E., Rehfeld, J. F., Kulseng, B., Truby, H., &

Martins, C. (2017). The impact of rate of weight loss on body composition

and compensatory mechanisms during weight reduction: A randomized

control trial. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland).

Dagbladet (11. august 2017. Myten om hurtigslanking knuses i ny forskning

[Internett], Dagbladet. Tilgjengelig fra: https://www.dagbladet.no/

nyheter/myten-om-hurtigslanking-knuses-i-ny-forskning---a-ga-ned-ivekt-

veldig-fort-er-ikke-farlig/68579291 [Lest 1.november 2017].

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page