top of page
  • Joachim Kursleder

Easylife - Fordi det virker!

Det gir rask effekt, er positivt for helse, kropp og hode. Det er konklusjonen etter at EasyLife-deltakere ble fulgt gjennom et helt kursår – og seks måneder etterpå.
Forskningsrapporten ble utført på Grande rehabiliteringssenter

i Hedmark, i samarbeid med Østlandsforskning.

Den foregikk over tre år, det var altså forskjellige starttidspunkter

på deltakerne.


Følgende ble målt, testet eller besvart ved oppstart,

etter tre, seks, ni, 12 og 18 måneder.

  • BMI

  • Fettprosent

  • Muskelmasse

  • Midjemål (vi målte lår, midje og overarm)

  • Blodtrykk

  • Blodprøver

  • Kondisjon

  • Spørreskjema om selvopplevd livskvalitet

÷ 12 kilo

Mange kilo og mange centimeter forsvant i løpet av kurset.

I snitt gikk man ned 12 kilo og 13,5 centimeter rundt

livet. Muskelmassen ble bevart. Fettprosenten sank med

seks prosent, BMI ble også redusert. I tillegg løp/gikk

man fortere, fikk økt arbeidskapasitet, bedre selvbilde og

mange fikk redusert risiko for utvikling av hjerte-/karsykdom

og nyresykdom.


Legen om resultatet

– Foruten de som fikk redusert risiko for utvikling av

hjerte-/karsykdom og nyresykdom, så jeg at de som var

i risikosonene for å utvikle diabetes, samt de som hadde

livsstilsrelatert diabetes, hadde et pent fall i langtidsblodsukkeret.

Det igjen gir en reduksjon i risiko for utvikling

av hjerte-/karsykdom, nyresykdom.


– Videre vil jeg påpeke at de deltagerne med et metabolsk

syndrom hadde en positiv effekt av denne formen

for livsstilsendring.


– Den mest gledelige meldingen ved studiet,

er i mine øyne at deltagerne syns de jevnt

over hard et bedre enn før, sier lege Hanne

Skaalerud, medisinsk ansvarlig lege.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page