top of page

Hva er easylife?

EasyLife er et langvarig program for deg som skal ned i vekt, gjennom varig endring av livsstil.


Nøkkelordene er fysisk aktivitet, sunt og normalt kosthold og motivasjon. Det store målet er at du finner en livsstil du skal kunne leve godt med resten av livet.

Vi er opptatte av å formidle kunnskap om trening, slik at deltakerne kan gjøre fysisk aktivitet til en del av den nye livsstilen. Den mentale delen av livsstilsendringen har også høyt fokus. Hvilke utfordringer støter en på og hvordan bør de håndteres? Det er krevende å endre livsstil, fordi det innebærer at vaner må gjøres om på for godt. Derfor er en av de store fordelene med EasyLife at du får støtte og veiledning fra en EasyLife-instruktør og andre kursdeltakere.


Gruppefellesskapet er viktig, og statistikk viser at de som har et nettverk rundt seg over tid, har høyere suksessfaktor enn de som er alene om livsstilsendringen.

Hvem passer Easylife for?

EasyLife passer for alle, enten du er 18 eller 70 år. Noen vil ned kun 5 kilo, mens andre skal ned 10, 20, 30, 40, 50 kilo eller enda mer.


Vi har til og med eksempler på deltakere som har gått ned over 100 kilo, og som har holdt vekten i årene etterpå. Felles for alle er at de ønsker et bedre liv der sunt kosthold og trening er en naturlig del av hverdagen.


Det som imidlertid er det viktigste, er at avgjørelsen om å gjøre en endring er gjennomtenkt, og grunnen til at endringer skal gjøres må være klar. Nettopp dette vil bidra til å styrke motivasjonen gjennom de ulike utfordringene.

EasyLife kosterstattere

Vi bruker kosterstattere på alle våre kurs. På regulære EasyLife-kurs, som er for vekttap på 10 kg eller mer, bruker vi utelukkende kosterstattere i starten slik at man kommer inn i ketose, mens på Lettere-kurs benytter kosterstattere i kombinasjon med mat.

Som viktig verktøy bruker vi kosterstattere. Grunnen til det er at vi på den måten kan kvalitetssikre prosessen og vi vet at man får i seg de vitaminene og mineralene som er nødvendig.

Vi benytter kosterstattere som gir kroppen det den trenger og de er det som kalles VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet). Årsaken til at vi bruker slike produkter i programmene våre er fordi vi vil kvalitetssikre at man klarer det man skal, og at man får i seg riktig med vitaminer og mineraler. Vi ser også at ved bruk av kosterstattere er det lettere å innføre et godt måltidsmønster. Dette gjør at blodsukkeret er jevnt og det er en fordel for å holde Diabetes II unna, for å få mer overskudd i hverdagen samt at det er lettere å holde vekten stabil når man har gått ned det man ønsker.


Hva er ketose?

Dette er en kjemisk tilstand som man kommer i dersom karbohydratinntaket reduseres tilstrekkelig. En voldsom fettforbrenning starter, så man kan ta av mange kilo. Det som kjennetegner ketose er at man mister mye sultfølelse, og man får gjerne mer overskudd. Særlig dette med sult skremmer mange, men nesten alle opplever at sult ikke er problemet. Det som imidlertid skjer er at man har lyst til å spise selv om man ikke er sulten. Det viser at vi spiser langt mer enn sult. Mange kjenner seg igjen på at vi spiser på gleder og sorger, på opp- og nedturer.

Alle skal motivere seg for 3 uker i ketose, men i og med at man kan gjøre en stor jobb nettopp i denne første fasen vil kursleder veilede om hva som vil være en fordel for hver enkelt. Da man bestemmer seg for å avslutte ketosen vil vi innføre mat litt etter litt. Og – EasyLife handler om vanlig, norsk mat etter Statens anbefalinger. 

128555081_10105463787073807_6272652097648444351_n.jpg
bottom of page